Roskilde Synger gør børn til livsmestre. Projektet er afsluttet i 2016.

Roskilde Synger har taget initiativ til et lokalt tilbud under Dansk Folkehjælps landsdækkende projekt ”Livsmester”. Vi kalder det ”Roskilde Synger gør livsmester”. Det landsdækkende projekt er støttet af TrygFonden, og findes flere steder i landet i forskellige udformninger. Fælles for alle projekterne er, at de har fokus på udsatte børn.

Livsmesterprojektet skal hjælpe børn uden tilknytning til foreningslivet med at komme i gang med fritidsaktiviteter. Hos Roskilde Synger har vi valgt at fokusere på de kreative og kunstneriske udtryksformer indenfor sang, dans og drama. Det er vores erfaringer, at sang med børn giver øget selvværd, og understøtter deres sociale kompetencer. Derudover styrker sang børnenes undervisningsparathed, deres koncentrationsevne og deres sprogudvikling.

Samarbejde med andre kulturinstitutioner
Roskilde Synger har, i samarbejde med Aaben Dans og Lo Specchio, sammensat et forløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med de tre områder; sang, dans og drama. Efterfølgende er der tilbud fra Roskilde Kommunes fritidspasordning ”Like My Life”, at Roskilde Kommune kan hjælpe med at dække udgifterne til fritidsaktiviteter, hvis familierne ikke selv har mulighed for det.  

Østervangsskolen deltager i projektet
I livsmesterprojektet deltager to 2. klasser fra Østervangsskolen i Roskilde.  Østervangsskolen i Roskilde rummer alle sociale klasser, og nogle børn deltager allerede i fritidsaktiviteter i foreningsregi, mens andre måske aldrig selv ville opsøge foreningslivet. Det kan der både være sociale, kulturelle eller økonomiske baggrunde for.

-Det har været et spændende forløb for børnene, men for nogle af dem har det også været grænseoverskridende, at arbejde med at give slip og bruge krop og stemme frit. Børnene har glædet sig til hver gang, og de har generelt fået rigtig meget ud af at blive undervist af professionelle musikere, fortæller Vibeke K. Hansen, klasselærer for 2. klasse på Østervangsskolen.

Optræden på Stændertorvet 30. april
Sangforløbet på Østervangsskolen kulminerer i en koncertoptræden på Stændertorvet 30. april, hvor eleverne, sammen med Spirekoret fra Roskilde Domkirke, skal være med til at indvie det nye Stændertorv og Schmeltz’ springvand, som efter 121 år på torvet er blevet restaureret.

Roskilde Syngers to sangkonsulenter har arbejdet med de to 2. klasser på Østervangsskolenhver uge i to måneder. Der har været fokus på stemmen som instrument, bevægelse og kropsfornemmelse.