Korleder søges til Roskilde Domkirkes Drengekor

Da Drengekorets leder gennem 30 går på pension 1. februar 2017, søger vi en erfaren korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt kan videreføre og videreudvikle arbejdet med drengekoret. Du har uddannelse på kandidatniveau som korleder og/eller sangpædagog.

 

I stillingen indgår – ud over korprøver:

 • koncerter med koret,

 • gudstjenester m.v. 

 • undervisning i solosang og hørelære

 • korrejser

 

Du indgår i et team der består af domorganisten, en fuldtidsansat organist og en fuldtidsansat sangpædagog som tillige er korleder for pigekoret.

 

Roskilde Domkirke indgår i et samarbejde med sangkraftcentret Roskilde Synger, der er en del af det landsdækkende netværk ”Sangens Hus”.

 

Stillingen er på 25 timer pr. uge.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet korleder vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte korledere/organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der kan tillægges rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der kan ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.192,08 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt evt. rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Tiltrædelse
Stillingen ønskes gerne besat pr. 1. februar 2017.


Ansøgning

Send din ansøgning samt relevante bilag til 7156fortrolig@sogn.dk senest mandag d. 21. november 2016 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 28-30. november samt i en anden runde den 5. december. I anden runde vil indgå en praktisk opgave i sangpædagogik/hørelære.


Flere oplysninger

Kontakt gerne Domsognets administration på tlf. 46 35 16 24 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere Om Roskilde Domsogn og Roskilde Domkirke.

Se også Domsognets Visioner og værdigrundlag

 

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 120.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.

Sangbørnehaver

Roskilde Synger får væsentlig indflydelse på udvikling af fremtidens sangbørnehaver

Det lokale sangkraftcenter Roskilde Synger bliver en stor del af udviklingen, når der de kommende fem år skal udvikles og certificeres 100 sangbørnehaver fordelt i hele Danmark. Projektet SANGGLAD ledes af Sangens Hus i Herning, og er støttet af Nordea-fonden med 16,1 mio. kroner.

To profilbørnehaver på Sjælland
Projektet SANGGLAD tager udgangspunkt i syv pionér-børnehaver, som allerede arbejder med sang som en integreret del af den daglige pædagogik. To af de syv pionér-børnehaver ligger på Sjælland, og Sangkraftcenter Roskilde Synger bliver en stor del af samarbejdet, hvor der skal udvikles og formuleres overordnede mål en børnehave skal leve op til for at blive certificeret sangbørnehave. Roskilde Synger er det eneste sangkraftcenter på Sjælland, og bliver tovholder for samarbejdet med de to pionér-børnehaver på Sjælland.

Erfaringer fra Roskilde projekt
Roskilde Synger har, i samarbejde med lokale kunstnere, siden 2015 haft et projekt, som systematisk arbejder med sangaktiviteter og musisk kompetenceløft i en række børnehuse i Roskilde Kommune. Derfor falder SANGGLAD helt naturlig i tråd med den udvikling, der allerede er i gang i Roskildeområdet.

-Man kan helt klart forestille sig, at flere af de erfaringer der er skabt på baggrund af vores projekter med sangaktiviteter og kompetenceløft af pædagoger, kommer til at indgå i udviklingen af fremtidens sangbørnehaver, fortæller Jacob Heide Madsen, der er daglig leder af Sangkraftcenter Roskilde Synger.

-Jeg ser frem til, at vi også får mulighed for sangbørnehaver i Roskilde Kommune. Der er så meget livsglæde, energi, læring og godt samvær i at synge, så det er rigtig godt, at der nu bliver taget initiativ til at certificere sangbørnehaver, siger Borgmester Joy Mogensen.

100 sangbørnehaver i 2020
Omkring 12.000 børnehavebørn rundt om i Danmark får gennem de næste fire år mulighed for at stemme i, når deres børnehave tager fat på at blive til en sangbørnehave. Den sangfaglige udvikling og sparring med personalet kommer til at foregå som en del af dagligdagen sammen med børnene. ”Det nære samarbejde mellem pædagoger og sangpædagoger, som kommer ud i børnehaverne hver uge over en lang periode, er vigtigt”, fortæller Thomas Späth. ”Det giver mulighed, for at hele personalet får del i det daglige arbejde med sangen, så det at være en sangbørnehave bliver en fælles identitet.”

Efter det første år følger to etaper med udvikling af kommende sangbørnehaver over hele landet, så i alt 100 børnehaver i 2020 kan stå på egne ben og selv videreføre den sangkultur, de har indarbejdet i deres dagligdag.

Du kan læse mere om Sangglad her

Phillip Faber kommer til Roskilde Domkirke

1. maj giver Roskilde Domkirkes Pigekor koncert under ledelse af Phillip Faber, der til daglig er chefdirigent for DR Pigekoret. Forud for koncerten har Phillip Faber arbejdet intensivt med Roskilde Domkirkes Pigekor i de to sidste weekender i april.

Masterclass i klang og improvisation
Phillip Faber besøger Roskilde Domkirkes Pigekor for at afvikle en masterclass, hvor den anerkendte dirigent skal arbejde intensivt med pigekoret. Afslutningen på masterclassen er en forårskoncert 1. maj, og Phillip Faber indøver selv det meste af det koncertprogram, som pigekoret skal optræde med til koncerten, ligesom han er gæstedirigent til koncerten.
- Vi glæder os rigtig meget, siger Christa Hauser, der til daglig leder pigekoret i Roskilde Domkirke og fortsætter
-Phillip Faber kan virkeligt noget med klang, og det bliver spændende at opleve ham. Derudover skal han også arbejde med lydimprovisation med pigerne i koret. Og så er han en virkelig god formidler, fortæller Christa Hauser.

Spændende koncertprogram
I de to weekender masterclassen varer, skal pigekoret blandt andet indøve værker som Phillip Faber selv har komponeret og en messe ”Misa-pequeña”, som synges på spansk. Stykket er oprindelig en gammel messetekst, som spanske Fransisco Nuñez har komponeret musik til. Til koncerten vil pigekoret derudover opføre nogle værker af Michael Bojesen, som de på forhånd har indøvet med korleder Christa Hauser.

Sangkraftscenter Roskilde Synger står bag
Når Phillip Faber kommer til Roskilde den 23.-24. april og 31. april-1. maj, er det på initiativ af Sangkraftscenter Roskilde Synger.
-Et af vores hovedformål er netop at understøtte talentudviklingen indenfor sang i Roskilde. Ved at tilbyde pigekoret en masterclass med så stor en musikkapacitet som Phillip Faber, kan vi i høj grad være med til at udvikle pigekoret, fortæller Jacob Heide Madsen, der er daglig leder af Sangkraftscenter Roskilde Synger.

Phillip Faber – 32 år og allerede en legende
Phillip Faber der til daglig er chefdirigent for DR Pigekoret, er på rekordtid blevet en meget anerkendt dirigent og komponist. Når han i april skal arbejde med Roskilde Domkirkes Pigekor er det blandt andet også flere af hans egne kompositioner pigekoret skal arbejde med.
Phillip Faber er uddannet komponist og dirigent, og har trods sin unge alder, et imponerende CV som dirigent for blandt andre Värmlands Nations Kor i Uppsala, FUK Landskoret, Det Danske Drengekor og DIS Strygeorkester.

Koncert i Roskilde Domkirke d. 1. maj
Den intensive masterclass munder ud i en smuk forårskoncert hvor Phillip Faber er gæstedirigent for Roskilde Domkirkes Pigekor. Koncerten er d. 1. maj kl. 14.30 i Roskilde Domkirke. Der er gratis adgang for alle.  

5. juli 2016 Byparkskoncert

Roskilde Synger åbner sommerens byparkskoncerter i Roskilde med fællessang og klassikere på plakaten.

Lange, lyse sommeraftener rimer på byparkskoncerter i Roskilde, og i år bliver den første koncert en oplevelse for folk i alle aldre. Temaet for den første af i alt fire koncerter i den gamle bypark er film- og sceneklassikere. Publikum er velkommen til at synge sammen med de optrædende kunstnere.

Når den første af i alt fire byparkskoncerter i Roskilde skydes i gang 5. juli 2016, er det med to rutinerede kvinder i front.

Lotte Heise er konferencier, og vil guide publikum igennem en skøn aften med et musisk tilbageblik på tidligere tiders store film-og sceneklassikere. Udover at være en fremragende entertainer, har Lotte Heise sit eget radioprogram på P2. Bravo – med Lotte Heise, hver lørdag aften, hvor hun deler ud af sin store viden og passion for opera.

Kirsten Siggaard kommer på scenen og optræder med kendte numre fra filmen og teatrets verden. Kirsten Siggaard har en lang karriere bag sig som sangerinde. Mest kendt er hun nok for sit store bidrag til Dansk Melodi Grand Prix, som hun har vundet ikke mindre end tre gange.

En herrekvartet af de bedste professionelle sangere fra DR’s kor giver Lotte Heise modspil på scenen. De leder fællessangen, og giver muligvis selv et par numre.

En trio akkompagnerer fællessangen. Trioen består af tre professionelle musikere, og er sammensat af piano, kontrabas og trommer

-Det er altid hyggeligt med byparkskoncerterne, som efterhånden er en gammel tradition her i Roskilde. ”koncerten er med til at gøre Roskilde til et dejligt sted at bo og leve. Der er gang i den og altid fuld af musik om sommeren”., siger Susanne Malmstrøm, der er bestyrelsesformand for Roskilde Synger.

Byparkskoncerten den 5. juli starter kl. 19.30. Så kom men kom i god tid og tag gerne madkurven med. Der er underholdning for børnene i Byparken fra kl 18.30. Koncerterne i byparken arrangeres i samarbejde mellem Roskilde Synger, Gimle og Roskilde Kommune. Der er gratis entré for alle. 

Sangkraftcentret Roskilde Synger søger projektleder

Har du lyst til at arbejde med kultur og kommunikation – har vi et spændende job til dig.

Roskilde Synger er en selvejende, ikke-erhvervsdrivende institution, der arbejder med kultur på flere niveauer. 

Du vil, som projektleder få ansvar for følgende opgaver:

 • I samarbejde med den administrerende leder sikre, at vores visioner efterleves og udvikles, således at arbejdet med sangen udvikles såvel i bredden som på det elitære plan. 
 •  Journalistiske opgaver herunder opdatering af vores hjemmeside (squarespace), indslag på sociale medier og udsendelse af nyhedsbreve. 
 •  Projektledelse af afgrænsede opgaver samt overblik med alt hvad dette indebærer. Ledelse af projektmedarbejdere og frivillige. Beskrivelser, økonomistyring, evaluering m.m.
 • Praktisk udførelse af opgaver i forbindelse med kurser og andre arrangementer.                            

Vi forventer, at du brænder for sagen og desuden:

 •  Har en relevant uddannelse, gerne inden for kommunikation, formidling, projektledelse.
 •  Har en god forståelse for og erfaring med musik og kultur. 
 •  Har gode kommunikative evner – skriftligt og mundtligt.
 • Kan klare vedligehold og opdatering af hjemmeside og Facebook, Instagram, blogs.
 • Er nem at arbejde sammen med, og kan håndtere mange forskellige mennesker og forskellige roller på én gang. 
 •  Kan tage selvstændigt initiativ i forbindelse med at udføre ovenstående opgaver.    

Til gengæld tilbyder vi:

 •  Et job med masser af muligheder i en by, hvor der er fokus på det musiske. 
 •  Samarbejde med mange forskellige faggrupper, frivillige, organisationer og netværk. 
 • Fleksibilitet - du kan planlægge din arbejdstid næsten, som du selv ønsker. 
 •  En deltidsstilling med op til 15 timer ugentligt. 
 • Ansættelse 1. februar 2016 i en et-årig periode med mulighed for forlængelse.

Ansøgning og cv sendes inden fredag 18. december 2015 kl. 12.00 til adm. leder Jacob Heide 

Madsen mail: jhm@roskildesynger.dk

Spørgsmål rettes pr. mail eller tlf. inden ansøgningsfristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra dig 

Jacob Heide Madsen

Administrerende leder 

Sangkraftcenter Roskilde Synger

www.roskildesynger.dk