Korleder søges til Roskilde Domkirkes Drengekor

Da Drengekorets leder gennem 30 går på pension 1. februar 2017, søger vi en erfaren korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt kan videreføre og videreudvikle arbejdet med drengekoret. Du har uddannelse på kandidatniveau som korleder og/eller sangpædagog.

 

I stillingen indgår – ud over korprøver:

  • koncerter med koret,

  • gudstjenester m.v. 

  • undervisning i solosang og hørelære

  • korrejser

 

Du indgår i et team der består af domorganisten, en fuldtidsansat organist og en fuldtidsansat sangpædagog som tillige er korleder for pigekoret.

 

Roskilde Domkirke indgår i et samarbejde med sangkraftcentret Roskilde Synger, der er en del af det landsdækkende netværk ”Sangens Hus”.

 

Stillingen er på 25 timer pr. uge.


Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet korleder vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte korledere/organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der kan tillægges rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der kan ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.039,47 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.192,08 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt evt. rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Tiltrædelse
Stillingen ønskes gerne besat pr. 1. februar 2017.


Ansøgning

Send din ansøgning samt relevante bilag til 7156fortrolig@sogn.dk senest mandag d. 21. november 2016 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 28-30. november samt i en anden runde den 5. december. I anden runde vil indgå en praktisk opgave i sangpædagogik/hørelære.


Flere oplysninger

Kontakt gerne Domsognets administration på tlf. 46 35 16 24 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere Om Roskilde Domsogn og Roskilde Domkirke.

Se også Domsognets Visioner og værdigrundlag

 

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 120.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.