job

Sangkraftcentret Roskilde Synger søger projektleder

Har du lyst til at arbejde med kultur og kommunikation – har vi et spændende job til dig.

Roskilde Synger er en selvejende, ikke-erhvervsdrivende institution, der arbejder med kultur på flere niveauer. 

Du vil, som projektleder få ansvar for følgende opgaver:

 • I samarbejde med den administrerende leder sikre, at vores visioner efterleves og udvikles, således at arbejdet med sangen udvikles såvel i bredden som på det elitære plan. 
 •  Journalistiske opgaver herunder opdatering af vores hjemmeside (squarespace), indslag på sociale medier og udsendelse af nyhedsbreve. 
 •  Projektledelse af afgrænsede opgaver samt overblik med alt hvad dette indebærer. Ledelse af projektmedarbejdere og frivillige. Beskrivelser, økonomistyring, evaluering m.m.
 • Praktisk udførelse af opgaver i forbindelse med kurser og andre arrangementer.                            

Vi forventer, at du brænder for sagen og desuden:

 •  Har en relevant uddannelse, gerne inden for kommunikation, formidling, projektledelse.
 •  Har en god forståelse for og erfaring med musik og kultur. 
 •  Har gode kommunikative evner – skriftligt og mundtligt.
 • Kan klare vedligehold og opdatering af hjemmeside og Facebook, Instagram, blogs.
 • Er nem at arbejde sammen med, og kan håndtere mange forskellige mennesker og forskellige roller på én gang. 
 •  Kan tage selvstændigt initiativ i forbindelse med at udføre ovenstående opgaver.    

Til gengæld tilbyder vi:

 •  Et job med masser af muligheder i en by, hvor der er fokus på det musiske. 
 •  Samarbejde med mange forskellige faggrupper, frivillige, organisationer og netværk. 
 • Fleksibilitet - du kan planlægge din arbejdstid næsten, som du selv ønsker. 
 •  En deltidsstilling med op til 15 timer ugentligt. 
 • Ansættelse 1. februar 2016 i en et-årig periode med mulighed for forlængelse.

Ansøgning og cv sendes inden fredag 18. december 2015 kl. 12.00 til adm. leder Jacob Heide 

Madsen mail: jhm@roskildesynger.dk

Spørgsmål rettes pr. mail eller tlf. inden ansøgningsfristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra dig 

Jacob Heide Madsen

Administrerende leder 

Sangkraftcenter Roskilde Synger

www.roskildesynger.dk