Roskilde Domkirkes Korskole

Roskilde Domkirkes pige – og drengekor er katalysatorer for lokalområdets og regionens bedste korskole for børn og unge i forhold til elitebegrebet og talentudvikling.
Sangkraftcentret Roskilde Synger udvikler i et tæt samarbejde med domsognets kor - og musikudvalg flere kortilbud, som inden for en kort årrække vil betyde, at mange flere børn og unge kan dygtiggøre sig sangligt.


Domkirkens Drengekor

Roskilde Domkirkes Drengekor har eksisteret siden 1986 og består af 45 drenge-stemmer og 20 herrestemmer. I koret optages drenge fra ni-års-alderen.  

Ind i mellem annonceres der efter potentielle korsangere i de lokale aviser og kirkeblade. Forud for optagelse overhøres interesserede drenge af korlederen, om muligt på skoler i Roskilde Kommune.

Selvom drengekoret i dets nuværende form blot har eksisteret siden 1986, så har der formentligt været tilknyttet drengekor til Domkirken siden kirkens opførsel. Man ved, at korets aktivitet har været knyttet til latinskolen, og at det har fungeret længe før reformationen.

Yderligere information

Torsten Nielsen
Korleder
Mail tn@roskildedomkirke.dk


Domkirkens Pigekor

Roskilde Domkirkes Pigekor har eksisteret siden 1996. Piger i alderen 9-22 år udgør tilsammen koret, der er delt i et børnekor, et juniorkor og et pigekor.
Børnekoret er for 3.-5. klasse. Juniorkoret er for 6.-7. klasse. Pigekoret er for 8. klasse og opefter. De tre kor øver hver for sig, men synger sammen til gudstjenester, koncerter m.m.

Hvis du har lyst til at synge i Børnekoret, der består af 25 piger fra 3.-5. klasse, skal du til en stemmeprøve. Stemmeprøven handler primært om at finde ud af om du synger rent. 
Derudover prøver korets leder også at få en fornemmelse af din almene musikalitet. Det vil sige for eksempel hvor dygtig du er til at eftersynge helt enkle små øvelser og eventuel klappe rytmer. 
Det er ikke et krav, at man skal kunne noder. Repertoiret i børnekoret er salmer, lettere klassisk repertoire, rytmiske sange og meget mere. Børnekoret laver mange sjove øvelser, som er byggesten til gode, velfungerende stemmer. Derudover grines der meget, da det er en befriende måde at bruge stemme og krop på.

Pigerne rykker uden forudgående prøve fra Børnekoret til Juniorkoret og fra Juniorkoret til Pigekoret.

Yderligere information

Christa Brix Hauser, sangpædagog og korleder
Telefon 20 86 26 04
Mail christa.brix.hauser@gmail.com


Hør Domkirkens kor optræde