Sangglad – 100 certificerede sangbørnehaver

Sangkraftcenter Roskilde Synger spiller en central rolle i projekt Sangglad, som projektleder i både Sjællands- og Hovedstadsregionen. Roskilde Kommune indgår i projektet med fire dagtilbud. De fire institutioner, som hedder Trekroner, Engblommevej, Lærken og Bredgade vil om i løbet af de kommende år blive klædt på, til at kunne arbejde målrettet med sang på et højt fagligt niveau.

Sangglad er et projekt målrettet børnehaver, som har et ønske om at give sangen en central plads i børnenes dagligdag, men som har brug for sangfaglig opbakning for at komme i gang og for at udvikle og forankre en sangprofil. Projektet etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede sangbørnehaver over hele landet. En sangbørnehave er en børnehave, hvor personalet kan noget særligt med sang, og hvor sang er en integreret del af hverdagen.

Fakta om SANGGLAD:
Sangens Hus gennemfører projektet i tre etaper i nært samarbejde med landets ti sangkraftcentre. Første år samarbejder projektet med syv pionér-børnehaver om at udvikle og formulere de overordnede mål, en børnehave skal leve op til for at blive certificeret sangbørnehave. Derefter følger to etaper med udvikling af kommende sangbørnehaver over hele landet, så i alt 100 børnehaver i 2020 kan stå på egne ben og selv videreføre den sangkultur, de har indarbejdet i deres dagligdag.

Foruden at etablere de 100 sangbørnehaver udvikler Sangglad nye digitale redskaber i form af en app, som lægger op til at børn leger med stemmens muligheder og deler sangen med venner og familie, ligesom ’Sangglad online’ skal tilbyde viden og inspiration til fagpersoner, familier og alle andre, der ønsker inspiration til at synge med børn i førskolealderen

  •  Nordea-fonden støtter Sangglad med en bevilling på 16,1 mio. af det samlede projekt til 23.3 mio. kr.
  • Læs mere om projektet på www.sangenshus.dk/sangglad