Roskilde Synger bringer sangen tilbage på skoleskemaet, i virksomheder og institutioner i Roskilde Kommune.

Roskilde Synger vil fremme kendskabet til sangens kunstneriske og afledte værdier,  for derigennem at være med til at ændre sangens position i samfundet, herunder understøtte udviklingen af fremtidens publikum.

 


NYHEDER

Se vores seneste og kommende aktiviteter.

Læs mere →

Om Roskilde Synger

Læs meget mere om Roskilde Synger her

Læs mere  →


Roskilde synger har eksisteret siden september 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af 10 sangkraftcentre i Danmark udvalgt af Den Jyske Sangskole i Herning, der fungerer som koordinator for det nationale projekt Syngdanmark.