Roskilde Synger har eksisteret siden 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af flere sangkraftcentre i Danmark. Sangens Hus i Herning er koordinator for sangkraftcentrenes fælles indsats. Det Obelske Familiefond har i 2012 doneret 6 millioner kr. til at sikre startfasen. Roskilde Synger modtager ligeledes støtte fra Roskilde Kommune, Roskilde Domkirke og en række private og offentlige fonde.

Vores formål og visioner  

Vores vision - Sangkraftcenter Roskilde Synger vil:

 ·       fremme sangens muligheder for såvel bredden som eliten

·       fremme sangglæde og skabe rammer der giver alle mulighed for et kreativt møde med sang – så egen stemme udvikles via erfaring, læring og glæde

 Vores mission - Sangkraftcenter Roskilde Synger:

 ·       er en professionel nonprofit organisation, som skaber aktive fællesskaber og bidrager til værdiskabelse igennem sang

·       er en synlig, tilgængelig og anerkendt medspiller indenfor sang

·       har fokus på sang som værktøj – inden for læring, sundhedsfremme, integration og fællesskabsdannelse

·       samarbejder med Roskilde Domkirkes Korskole, hvor talentudvikling, fødekæde og rekruttering er højt prioriteret

·       samarbejder bredt – lokalt, regionalt og nationalt

·       vil skabe og understøtte aktiviteter, der afspejler Roskilde Kommunes musikby-strategi


  Bestyrelsen i Roskilde Synger

  • Anna Bondo, bestyrelsesformand. Folkeskolelærer og Børnekorforeningen

  • Sole Bluhme, næstformand. Domsognets Menighedsråd

  • Tom Henriques, Leder for Roskilde Musiske Skole

  • Henrik Nevers, Rektor for Roskilde Gymnasium

  • Egil Kolind, Dirigent og komponist, Roskilde Domkirke

  • John V. Christiansen, Tilforordnet fra Roskilde Kommunes Skoleafsnit

  • Ole Brinth, Rektor for Sjællands Kirkemusikskole

  • Ulla Munch, selvstændig sanger og underviser

  • Kasper Bæk, Direktør. Spar Nord, Roskilde


“Lad mig give et eksempel på hvor langt man egentlig kan nå med en egentlig strategi: »Roskilde Synger« er et af de mange sangkraftcentre, som skyder op overalt i landet. Med mottoet »Når vi synger sammen – hører vi sammen« er målet at styrke sangen for børn i Roskilde kommune og dermed understøtte det enkelte barns selvudfoldelse og læring, styrke fællesskabet gennem fælles oplevelser samt at styrke talentplejen i Roskilde, med koret i domkirken som omdrejningspunkt. I samarbejdet indgår blandt andre Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Børnekorforeningen, Sjællands Kirkemusikskole, Folkekirkens Ungdomskor, gymnasier, grundskolen og et stort antal amatørkor. Det er en stor, fælles indsats. Og netop derfor er den så virkningsfuld.”
— Tidligere kulturminister Marianne Jelved i Berlingske Tidende d. 3/1-2014 om Roskilde Synger